รสเผ็ดร้อน/Hot & Spicy flavor Orange sachet (RosDee) 90 g