รสดีลาบ-นำ้ตก / Laab - Namtok Powder (RosDee) 30 g