มาม่าเส้นหมี่ เย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟ/MAMA Instant Rice Vermicelli Yentafo Tom Yum Moh Fai 55 g