ผงปรุงข้าวผัด/Oriental Fried Rice Seasoning Mix (Lobo) 25g