ไชโป้วตราชฎาชนิดแว่น / Sweet Radish (Chada Brand) 200 g