ไชโป้วตราชฎาชนิดแว่น / Sweet Radish Strip (Chada Brand) 200 g